Regler for frys av abonnement

Det er mulig å fryse medlemskapet i en eller flere måneder i strekk. Dette må gjøres skriftlig før fryseperioden, og må bekreftes av CrossFit Drøbak (tils videre Christian Falch) for å være gjeldende. Fryseperioden begynner den første hver måned. Dvs. et medlem som melder fra om frys, vil kunne få innvilget frys fra den første neste måned.

Frysing av medlemskap koster NOK 250,- i måneden, og du beholder din plass hos CrossFit Drøbak.

Hvis man sier opp mens medlemskapet er "fryst" betaler man vanlig pris den siste måneden (dvs. 749/449). Det går ikke å fryse den siste måneden i medlemskapet.
 

Gratis frys - legeattest
Ved å fremvise legeattest kan medlemskapet fryses gratis innenfor attestperioden. Andre unntak for kostnadsfri «frys» av medlemskap gjøres individuelt men skal ha en særdeles god grund for å godtas.

Frys av medlemskap gis i hele kalendermåneder (unntatt legeattest) og vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dette er for at det skal være mulig å administrere.

Det vil si at medlemmet må betale fakturaen som blir sendt ut i den aktuelle kalendermåneden. Resterende dager den måneden kan trekkes fra på første faktura som blir sendt ut etter «frys» er over.

 

 

Oppsigelse av abonnement

Oppsigelse av abonemang er 1 måned fra den første i neste måned. Dvs. sier du opp en gang i januar (1.-31./1) er du medlem ut februar.

Vi betaler leie for lokalene basert på antall medlemmer og planlegger med ca 2-3 ukers horisont. Vi betaler ikke leie for medlemmer med legeattest men vi betaler leie for vanlig frys.

Oppsigelse må gjøres før den første i måneden, eller så må faktura for den neste måned betales. Dvs. den fakturaen du mottar samme måned som oppsigelsen bekreftes.

Fakturaperioden går fra den første hver måned. Abonnementet betales forskuddsvis, så ved oppsigelse har medlemmet rett til å trene hos CrossFit Drøbak i den neste måneden etter oppsigelse.  

© 2017 Created by CrossTraining Drøbak SA | CrossFit Drøbak

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon