© 2017 Created by CrossTraining Drøbak SA | CrossFit Drøbak

Regler for frys av abonnement

Det er mulig å fryse medlemskapet i en eller flere måneder i strekk, men maksimalt 3 måneder. Dette må gjøres skriftlig før fryseperioden, og må bekreftes av CrossFit Drøbak (tils videre Christian Falch) for å være gjeldende. Fryseperioden begynner den første hver måned. Dvs. et medlem som melder fra om frys, vil kunne få innvilget frys fra den første neste måned.

Frysing av medlemskap koster NOK 250,- i måneden, og du beholder din plass hos CrossFit Drøbak.

Det er ikke anledning til å si opp i en «frys-periode» eller fryse den siste måneden med oppsigelse. Ved å fremvise legeattest kan medlemskapet fryses gratis innenfor attestperioden.

Andre unntak for kostnadsfri «frys» av medlemskap gjøres individuelt.

Frys av medlemskap gis i hele kalendermåneder (unntatt legeattest) og vil ikke innvilges med tilbakevirkende kraft. Dette er for at det skal være mulig å administrere.

Det vil si at medlemmet må betale fakturaen som blir sendt ut i den aktuelle kalendermåneden. Resterende dager den måneden kan trekkes fra på første faktura som blir sendt ut etter «frys» er over.

 

 

Oppsigelse av abonnement

Oppsigelse må gjøres før den første i måneden, eller så må faktura for den neste måned betales. Dvs. den fakturaen du mottar samme måned som oppsigelsen bekreftes.

 

Fakturaperioden går fra den første hver måned. Abonnementet betales forskuddsvis, så ved oppsigelse har medlemmet rett til å trene hos CrossFit Drøbak i den neste måneden etter oppsigelse.  

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon